1 Timoteo 5:19

No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos.